gulsehir.org.tr


İstinaf Mahkemeleri

Tarih: 28-02-2015 01:33
1867 Okunma

İstinaf Mahkemeleri, Yargıtay’ın yükünü hafifletmek için, mahalli mahkemelerden verilen kararların temyiz mahkemesine gitmeden önce, yasayla belirlenen bazı kararların itiraz  üzerine incelenmeleri için kurulmaktadır.    

Bu konu ile ilgili bir anımı burada paylaşmak isterim.  Yıl  1976...  CHP iktidara hazırlanmaktaydı. Sayın Bülent Ecevit'in adının dağlara  ve taşlara  "Karaoğlan" diye yazıldığı yıllar idi.  Nitekim  1977 yılında yapılacak Genel Milletvekili Seçimlerinde  CHP  yüzde 40' ın  üzerinde  oy alacaktı. 

27-30  Kasım 1976  tarihinde  CHP'nin  yeni Tüzük ve Program Kurultayı toplanmıştı. Ben de  Nevşehir'den Kurultay  Delegesiydim. İsteğim  üzerine  ve Kurultayca uygun görülerek  Program  Komisyonunda görev aldım. Merhum Sayın Bülent Ecevit'in Genel Başkan olarak  hazırlamış olduğu  Program Taslağı üzerinde  çalışma yapılıyordu. Kim  önerdi ise, Sayın Ecevit,  Program  Taslağının  Hukuk Düzeni Bölümünde  yapılacak düzenlemede İstinaf Mahkemelerinin  kurulmasını  Programda  ele almıştı. 

Bu konu görüşülürken söz alarak,  bugün Türkiye'de İstinaf  Mahkemelerinin kurulmasının mümkün olmadığını dile getirdim.  Bunun üzerine  Sayın Ecevit,  o yıllarda  partinin hukuk müşaviri olan merhum hocamız Prof. Faruk Erem'e telefon ederek  görüşünü aldı. Hocamız da benim dediğim gibi görüş bildirdi ve Programa  bu konu alınmadı. 

Aradan uzun zaman geçti.  AKP Hükümeti 26 Eylül 2004  tarihinde, 5235 sayılı yasa ile İstinaf Mahkemelerinin Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf Mahkemeleri)  adı altında, iki yılda kurulmasına dair bir yasa çıkardı. İki yılda bunu kuramadı.  

12.1.2011 tarihinde, 6100  sayılı  yasa ile HMUK'unda  yapılan değişiklerle  bu konuyu  yeniden ele alarak, HMUK'un  341-360  maddeleri ile,  İstinaf Mahkemeleri ismi ile bunların nasıl  kurulacağını  yasalaştırdı. Bu yasa, 01.10.2011  tarihinde  yürürlüğe girdi. Bu yasanın geçici  1. maddesi ile, bu mahkemelerin  kuruluşunun Resmi Gazete ile ilan  edileceği  hükmünü getirdi. Yine aradan  üç yıl geçmesine rağmen,  bu mahkemeler kurulup faaliyete geçemedi. Haricen  duyduğumuza göre,  2015 yılında faaliyete geçecekmiş.     

Bu anımı neden mi naklettim? Benim 1976 yılında  ileri sürdüğüm görüşün üzerinden  39 yıl  geçmesine rağmen, bu mahkemeler  halen kurulup faaliyete geçememiş ve zaman beni haklı  çıkarmıştı da ondan...  


YAZARIN DİĞER YAZILARI


Masa Üstü Sürüme Geç