gulsehir.org.tr


Hukuk Nedir?

Tarih: 20-02-2015 22:56
1799 Okunma

"Hukukta  idare-i maslahat ve hurafelere dayanmak, milletleri uyandırmaktan men eden en ağır bir kabustur.

Türk Milleti üzerinde kabus bulundurmaz."

K. Atatürk 

    

Bir akademisyen değilim, fakat 60 yıl hukukla haşır ve neşir olduğuma göre, hukuk nedir ve nasıl çalışıyor, tecrübelerime binaen açıklamada bulunmakta fayda görüyorum. 

Hukuk, toplumda, kişiler arasındaki ilişkiler ile devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralların bütünüdür. 

"Adaletin kestiği parmak acımaz", "Adalet  Mülkün temelidir" gibi sözler de hukukun her şeyin üstünde olduğunun göstergesidir. 

Bizler de Avukat olarak hukukla iştigal ediyoruz, toplum düzeninin sağlanmasında kamu kuruluşlarına yardımcı oluyoruz. Fakat, "Hukuk nedir, ne değildir" diye sormak gerekir ise, cevabı çok zor verilir. Bu soru şöyle de sorulabilir: "Hukuk müspet bir ilim midir, yoksa değil midir?"  Bu husus her zaman tartışma konusu olmaktadır. Hukuk Fakültesinde öğrenci iken,  hukuk derslerinde, hukukun müspet bir ilim olup olmadığı üzerinde de durulmuştu. Hatta orada, bu konuya misal olarak Berlin Savcısı Kirschmen'in şu sözleri verilmekteydi: "Siyasilerin Mecliste çıkaracağı bir yasa, kütüphanedeki bütün hukuk kitaplarını okkalık kağıt yığını haline getirir."

Son zamanlarda, "hukukta reform" adı altında bütün temel yasalar (Örnek: Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ceza Kanunu, Ticaret Kanunu, İcra İflas Kanunu, Anayasa Mahkemesi Kanunu, Yüksek Hakim ve Savcılar Kanunu ve diğer bir çok yasa) değiştirilmiş ve bu nedenle de kütüphanemdeki 50 küsur yıldan beri büyük paralar vererek bir servet harcadığım bütün eski yasa kitapları ile biriktirdiğim yasa mevzuatları ve yasalar külliyesi de çöpe gitmiştir. Basından izlediğimize göre, AKP döneminde İhale Yasası 160 civarında değişikliğe uğramıştır.  Öyle oldu ki yasaları ve mevzuatı avukatlar olarak takip edemez hale geldik.

12 Eylül 2010 tarihinde referandum ile kabul edilen Anayasanın bazı maddelerini değiştiren yasalardan sonra, HSYK yasasında yapılan değişiklikle, Yargıtay ve Danıştay'da teraküm etmiş dosyaların elden çıkarılması için ilk planda Yargıtay ve Danıştay'a 160 civarında üye atanmasına rağmen halen Yargıtay'daki dosyalar bir yıldan fazladır beklemektedir.

Bu şekilde yasaların kısa sürede toptan değiştirilmesi de göstermektedir ki, hukuk müspet bir ilim değildir. Mecliste çoğunluğun geliştirdiği bir hukuk yaratılmaktadır. İşte bu son  dönemdeki uygulamalar, Almanya Berlin Savcısı Kirschmen'i  haklı çıkarmaktadır.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren, benim avukatlığa başladığım yıllarda ve daha sonraki dönemde yasalar bu kadar kökten değiştirilmemişti. Son döneme kadar istikrarlı bir uygulama var idi. Hukuka saygı ve güven vardı ve haliyle hukuk pek tartışılmazdı. Yasalarda yapılan bunca değişiklikler ve çıkan yasaların uygulanmasında hemen görülen eksikliklerin giderilmesi için yapılan ardı ardına değişiklikler, şimdilerde her önüne gelenin hukuku tartışmaya başlamasına neden olmuş ve yapılan istatistiklere göre de adalete güven eskisi kadar kalmamıştır. Bu değişiklikler ve uygulamalar vatandaşta adalet ve hukuka güveni  sarsmış ve adalete güven kalmamıştır. 

İşte bundan dolayı, son zamanlarda hukuksuzluk  ve suçlar artmıştır. Bu son uygulamalar göstermektedir ki hukuk müspet bir ilim halinden çıkmıştır. Bizzat benim takip ettiğim bir dava, dört yılda aynı kanun maddesi üç defa değiştiği için, mahkemeler arasında git-gel yaparak, yedi yılda farklı neticelerde karara bağlanmıştır.

Böyle yürüyen bir hukuk, nasıl müspet ilim olabilir?!


YAZARIN DİĞER YAZILARI


Masa Üstü Sürüme Geç