gulsehir.org.tr

Dernek Üyelik Formu

 

►ÜYELİK BAŞVURU FORMU İNDİR►

 

ÜYELİK BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

 

(GÜL-DER)

GÜLŞEHİR TURİZM VE DOĞAL KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA

 

Derneğinizin tüzüğünü okudum. Tüzükte belirtilen şartlara uyarak, üye olmak istiyorum. Bu inançla verilecek tüm görevleri yapacağımı ve yüklendiğim ödentileri zamanında tam ve eksiksiz ödeyeceğimi ve aşağıdaki bilgilerin doğruluğu kabul ve taahhüt ediyorum.                                                                                                               …………../………../..……….

 

                                                                                                                Adı-Soyadı

                                                                                                                    İmza

 

ÜYE BİLGİLERİ

 

ADI

:………………………………

SOYADI

:………………………………

 

BABA ADI

:………………………………

ANNE ADI

:………………………………

DOĞUM YERİ

:………………………………

DOĞUM TARİHİ

:………………………………

T.C. KİMLİK NO

:………………………………

MESLEĞİ

:………………………………

KAN GRUBU

:………………………………

EV TELEFONU

:………………………………

İŞ TELEFONU

:………………………………

CEP TELEFONU

:………………………………

E-POSTA ADRESİ

:………………………………

ÖĞRENİM DURUMU

:………………………………

NÜFUSA KAY. İL/İLÇE/MH.

:………………………………

:………………………………

:………………………………

İKAMET ADRESİ

:…………………………………………………………………………………………………………….

İŞ ADRESİ

:…………………………………………………………………………………………………………….

 

ONAY

Sayın ……………………………..

Yukarıdaki dilekçeniz ile yapmış olduğunuz üyelik müracaatınız, yönetim kurulumuzun ………/………../..………. tarih ve ………… sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Bu tarihten itibaren tüzük gereğince üyelik şartlarının yerine getirilmesini rica ederim.

 

                                                                                                                İmza-Mühür

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

BİLDİRİM ALMA

Yönetim kurulunun ………/………../………. tarih ve ………… sayılı kararı ile derneğin üyeliğine kabul edildiğimi tebellüğ ederek, dernek tüzüğünde belirtilen üyelik şartları ve yükümlülükleri yerine getireceğimi beyan ve taahhüt ederim.

 

……./……./………

                                                                                                       Adı-Soyadı

                                                                                                           İmzaMasa Üstü Sürüme Geç