gulsehir.org.tr

Danıştay'dan Göreme Vadisi Kararı

Milli Park olan Göreme Vadisi’nin, Milli Park olmaktan çıkartılmasına karşı Danıştay'da görülen davada karar çıktı.

Danıştay'dan Göreme Vadisi Kararı
Tarih: 04-01-2021 07:29
795 Okunma
Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Milli Park olan Göreme Vadisi’nin, Milli Park olmaktan çıkartılmasına karşı Danıştay’a açtığı yürütmeyi durdurma istemi reddedildi.
 
UNESCO’nun 1985 yılında Dünya Miras Listesi’ne aldığı ve 1986 yılından itibaren de Bakanlar Kurulu kararı ile milli park statüsü verilen Göreme Vadisi’nin 21 Ekim 2019 tarihli 1673 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi ile milli park olmaktan çıkarılması üzerine Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için Danıştay’a başvurmuştu. Yürütmenin Durdurulması talebinin reddedilmesi üzerine HKP avukatları Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz etti.
 
Danıştay Tetkik Hakimi Muhammed Şeker iki sayfalık görüşünde; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yasaya ve hukuka aykırılığı nedeniyle davacı olan HKP’nin taleplerinin kabul edilmesini, dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasının kararının verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
 
Tetkik Hakimi Muhammed Şeker görüşünü; Anayasanın 63. üncü maddesine, “Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir” hükmüne ve 14/04/1982 tarih ve 2658 sayılı sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan, UNESCO tarafından 16/10/1972 tarihinde “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme”ye atıfta bulunarak gerekçelendirmiştir. Tetkik Hakimi Davaya konu olan Göreme Vadisi’nin de 1985 yılında UNESCO dünya mirası listesine alınmış olması nedeniyle bu sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde irdelenmesi gerektiğini vurguladı.
 
Tetkik Hakimi; var olan yasalarda ve imza koyduğumuz uluslararası sözleşmelerde Göreme Vadisi’nin korunduğunu, Kanunda “Milli Parklar bakımından; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yetkilerinin yeni kurulan Kapadokya Alan Komisyonunda bulunmadığını”, “Bu durum her ne kadar Kanunun amacının bir ölçüde eksik gerçekleşmesi sonucunu doğuracak olsa da, Kanunda yapılan bir düzenleme hatasından hareketle alanın koruma statüsünün ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını” belirtti.
 
Danıştay Tetkik Hakimi’nin hukuki görüşüne rağmen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Halkın Kurtuluş Partisi’nin itirazını “oybirliği” ile reddetti.
 
Konuyla ilgili HKP Genel Merkezi, “Kapadokya İnsanlığın ortak mirasıdır! Yağmalayanların da, yağmaya dur demeyenlerin de peşini bırakmayacağız!” başlıklı basın açıklaması yaptı.
 
Açıklamada “karar ne hukuka ne de vicdana uygundur” denildi.

Kaynak: https://odatv4.com/danistaydan-tartisma-yaratacak-karar-04012137.html


DİĞER HABERLER


Masa Üstü Sürüme Geç